Haber Detayı
23 Ağustos 2013 - Cuma 12:59
 
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
Resmi İlan Haberi
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

T.C.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ÖĞRENCİ YURDU

OLARAK KULLANILMAK ÜZERE BİNA KİRALANACAKTIR.

İLAN METNİ

1.   Binada yurt olarak kullanılmaya uygun kalorifer veya klima, sıcak su, elektrik vb. altyapı tesisatının bulunması veya söz konusu tesisatın gerçekleştirilmesine müsait projenin olması ve teslim alınmadan önce bunlara işlerlik kazandırılacağının taahhüt edilmesi.

2.    Yurt için müstakil bina girişinin bulunması.

3.   Binada yangın merdiveninin ve paratonerinin bulunması veya teslim edilmeden önce yangın merdiveninin ve paratonerinin yaptırılacağının taahhüt edilmesi.

4.   Yatakhane katlarının tavan yüksekliğinin ranzalı sisteme göre yerleştirme olması halinde, yeterli yüksekliğe haiz olması.

5.   Binanın iskan izninin alınmış, tapuda cins tahsisinin yapılmış olması. (Teslimden önce istenecektir.)

6.   Binaya ait projelerin (özellikle mimari projenin) bulunması.

7.   İstenilen şartlan temin edebilmek amacıyla gerekebilecek tadilata müsait olması.

8.   Yatak odalarında öğrenci dolaplarının bulunacağı da düşünülerek kapasitenin tespit edilmesi.

9.    Binada öğrencilerin barınma dışında diğer ihtiyaçlarının karşılanması için okuma salonu, wc, banyo, duş, pisuvar, lavabo, revir, idari bölüm ve depo, arşiv bölümü, lokanta - kantin, bulaşık yıkama yeri, mutfak, yemekhane gibi yeterli alanların bulunması ile bina içerisinde, müştemilatında ve bahçesinde sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği müsait alanların tümünün olması tercih sebebidir.

10. Binada şehir şebekesine bağlı su veya kuyu suyunun bulunması. (Kuyu suyunun içilebilir olduğuna dair rapor alınması)

11. İsıtma ve aydınlatma sistemlerinin ihtiyaca cevap verebilecek ölçüde ve kalitede olması.

12. Devir, tahsis vb. yollarla yurt olarak kullanılması istenen binalarda da yukarıda belirtilen hususlar ve özellikler aranır.

i

13. Binaların Deprem Yönetmeliğime uygun olduğuna dair (Karot ve Çekiç) deneyleri mal sahibi tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerine veya yetkili kılınmış firmalara yaptırılacaktır.

İlan metninde belirtilen niteliklere uygun binası bulunan bina sahiplerinin binaya ait tapu, iskan ruhsatı, yapı ruhsatı belgelerinin suretleri ve dilekçe ile birlikte 7(yedi) iş günü içerisinde " Fatih Mahallesi Konya Caddesi No : 115 " adresindeki Yurt Müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur.

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı