Haber Detayı
17 Şubat 2020 - Pazartesi 16:45
 
İhale İlanı
İhale İlanı
Resmi İlan Haberi
İhale İlanı

T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ

İCRA DAİRESİ

2018/37 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            :Bilirkişi raporuna göre; Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, 1354 Parsel, MURATBAĞI Köyü, Mezarlıklaltı Mevkii, tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz tapu kayıtlarında 3/4 hisseli olarak kayıtlı olup,kuru, 1-3 eğimli ve toprak yapısı itibariyle killi, II. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle yonca ekili olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü         : 3.860,00 m2Arsa Payı  : 3/4

İmar Durumu    : İmar planı dışındadır.                         Kıymeti         : 14.475,00 TL

KDV Oranı           : 18

Kaydındaki Şerhler         : Şekerbank T.A.Ş ipotek kaydı vardır.

1. Satış Günü     : 31/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü     : 28/04/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri             : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç Isparta

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilirkişi raporuna göre;Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, 557 Parsel, Muratbağı Köyü, Yaka Mevkii, tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz kuru, 1-3 eğimli ve toprak yapısı itibariyle killi, II. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle Fiğ+Çavdar ekili olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü         : 2.800,00 m2Arsa Payı  : 1/1

İmar Durumu    : İmar planı dışındadır.Kıymeti   : 16.800,00 TL

KDV Oranı           : 18

Kaydındaki Şerhler         : Şekerbank T.A.Ş ipotek kaydı vardır.

1. Satış Günü     : 31/03/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü     : 28/04/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri             : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç-Isparta

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilirkişi raporuna göre; Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, 565 Parsel, Muratbağı Köyü, Yaka Mevkii, tarla vasfında taşınmazdır.Taşınmaz kuru, 1-3 eğimli ve toprak yapısı itibariyle killi, II. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle Fiğ+Çavdar ekili olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü         : 5.050,00 m2Arsa Payı  : 1/1

İmar Durumu    :İmar planı dışındadır.Kıymeti    : 30.300,00 TL

KDV Oranı           : 18

Kaydındaki Şerhler         : Şekerbank T.A.Ş ipotek kaydı vardır.

1. Satış Günü     : 31/03/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü     : 28/04/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri             : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç Isparta

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Bilirkişi raporuna göre; Isparta İl, Şarkikaraağaç İlçe, 595 Parsel, Muratbağı Köyü, Yaka Mevkii,tarla vasfında taşınmazdır.Taşınmaz, kuru, 1-3 eğimli ve toprak yapısı itibariyle killi, II. sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle Fiğ+Çavdar ekili olduğu tespit edilmiştir.

Yüzölçümü         : 7.300,00 m2                                         Arsa Payı        : 1/1

İmar Durumu    : İmar planı dışındadır.                         Kıymeti         : 43.800,00 TL

KDV Oranı           : 18

Kaydındaki Şerhler         : Şekerbank T.A.Ş ipotek kaydı vardır.

1. Satış Günü     : 31/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü     :28/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri             : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç Isparta

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, 555 Parsel, MURATBAĞI Köyü, Yaka Mevkii, tarla vasfında taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın tapuda tarla vasfında olmasına karşın, keşif tarihi itibariyle taşınmaz “Ev ve Tarlası” şeklinde kullanıldığı, tarla olarak kullanılan kısmı, sulu, 1-2 eğimli ve toprak yapısı itibariyle killi, II. sınıf tarım arazisi özelliğinde, keşif tarihi itibariyle üzerinde Fiğ+Çavdar ekili olduğu tespit edilmiştir.Parsel üzerinde iki tane iki katlı kerpiç evbulunmaktadır. Parselin büyük bölümü tarla olarak kullanılmakta, kuzey cephesinden yol geçmekte, diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz elektrik, su ve altyapı sistemlerinden yararlanabilir konumdadır. Üzerindeki kerpiç evler birbirine bitişik nizamda ve benzer özelliklerdedir. Tapu kayıtlarında tek kişiye ait olan yapılar ayrı kişiler tarafından kullanılmaktadır. Batı cephedeki evi dosya konusu borçlu kullanmaktadır. Evlerin yaklaşık oturum alanları 160,00m²'dir.Taş temel üzerine kerpiç ile inşa

SAYFA 4'TEKİ İLANIN DEVAMI

edilmişlerdir. Yapıların çatısı ahşap iskelet üzerine kiremit uygulaması şeklindedir. Duvarlarında kısmi olarak sıva ve boya uygulaması vardır. Kapı ve pencerelerinde ahşap ve pvc doğrama kullanılmıştır. 3/A yapı sınıfında yer almaktadır. Evin tuvaleti dışarıda inşa edilmiştir. Yapının zemin katında 2 oda, mutfak, banyo ve antre; üst katta 2 oda ve depo bulunmaktadır. Elektrik ve su tesisatları mevcuttur.

Yüzölçümü         : 1.550,00 m2Arsa Payı  : 1/1

İmar Durumu    : İmar planı dışındadır.Kıymeti   : 89.200,00 TL

KDV Oranı           : 18

Kaydındaki Şerhler         : Şekerbank T.A.Ş ipotek kaydı vardır.

1. Satış Günü     : 31/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü     : 28/04/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri             : Şarkikaraağaç Çevre Yolu Üzeri Kültür Parkı İçi Düğün Salonu Şarkikaraağaç Isparta

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/37 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2020 Vilayet No: 77

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı