Haber Detayı
17 Şubat 2020 - Pazartesi 16:33
 
İhale İlanı
İhale İlanı
Resmi İlan Haberi
İhale İlanı

T.C.

ŞARKİKARAAĞAÇ

İCRA DAİRESİ

2019/111 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilirkiş raporuna göre; İsparta ili, Şarkikaraağaç ilçesi, Çavundur Köyü, Tolas Mevkii, 1384 numaralı parseldir. Taşınmaz kuru 0-2 eğimli ve toprak yapısı itibariyle killi-kumlu II. sınıf tarım   arazisidir.   Parselin   yüzölçümü   11.829,00  m2  olup,   taşınmaz tapu   kayıtlarında tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi İtibariyle buğday ekili olduğu tespit edildi.

Yüzölçümü:11.829,00 m2                             Arsa Payı : 14970/16760

İmar Durumu: imar planı dışındadır.              Kıymeti : 52.828,20 TL

KDV Oranı: İhaleye iştirak edecek olan 3.kişilerin   KDV Kanunun 3065 Sayılıı Katma

Değer Vergisi Kanunu Md.17-4/L M D. Gereği muaf

Kaydıdaki Şerhler   : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 02/06/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2.  Satış Günü: 30/06/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış   Yeri:  Şarkikaraağaç   Çevre   Yolu   Üzeri  Kültür   Parkı   İçi   Düğün  Salonu

Şarkikaraağaç Isparta

Satış şartları :

1-  İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 2()'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir, (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-  Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/02/2020 Vilayet No: 127

Kaynak: Editör:
Etiketler: İhale, İlanı,
Yorumlar
Haber Yazılımı